Clocksmith of Light – Clock IV, 607
I want to buy

Polish title: Zegarmistrz Światła – Zegar IV
Technique: pencil, paper
Size: 41,5×29,5 cm
Date: 2000